Private sectoren

Elk bedrijf is zowel specifiek als generiek. psps is daarop geen uitzondering. Generiek is het sterk in begeleiding van vrijwel elk bedrijf met buitenlandse plannen.
Maar het is in specifieke sectoren nog sterker door lange ervaring.

Belangrijke sectoren zijn:

  • Gezondheid (medische technologie, apparatuur en hulpmiddelen)
  • Machinebouw en industriële toelevering (metaal, kunststof, overige materialen
  • Energie (m.n. duurzame vormen uit wind, water, zon)
  • Agrofood

Daarnaast valt te noemen: ICT, software, creatieve industrie, logistiek, (duurzame) bouw, duurzame consumentengoederen en verschillende vormen van zakelijke dienstverlening. Ruime ervaring dus in vele sectoren.

Publieke sector (non profit, overheid)

Buitenlandse handels- en investerings- bevorderende instanties richten zich op economische ontwikkeling en werkgelegenheid van een land, regio, stad of branche. Via psps geven dergelijke instanties een impuls aan internationale handel. Of richten zij zich specifiek op buitenlandse bedrijven, die een nieuwe buitenlandse markt willen veroveren, door te investeren in een eigen vestiging. psps begrijpt de wereld van “international business development” vanuit beide perspectieven. Anders gezegd: psps weet de doelen van buitenlandse handels- en investeringsbevorderende instanties om te zetten in kansen voor bedrijven en ondernemers. Zodat meer export, meer economische bedrijvigheid en meer werkgelegenheid voor de overheid synoniem wordt voor succesvol internationaliseren.

Klik hier voor onze actuele projecten.