Investerings- (en handels) bevorderende instanties zijn interessant voor ondernemers met buitenlandse plannen. Net zo goed als dat buitenlandse bedrijven interessant kunnen zijn voor economische ontwikkelingen en werkgelegenheid in eigen land. psps kent de weg en spreekt de spraak. Ook die van de (semi)overheid. En helpt die hun plannen te realiseren. Door handels- en investeringsbevorderende doelen van landen, regio’s en publiekrechtelijke ontwikkelingsmaatschappijen slim te verbinden met behoeften binnen bedrijven en sectoren. Dat leidt onder meer tot leads voor overheden èn het bedrijfsleven.

Referenties