Individueel traject

Het genereren van in- of verkoop op een buitenlandse markt is deels een systematisch proces. Dat proces biedt geen garanties, maar is wel een voorwaarde.
Het proces start met een gestructureerd kennismakingsgesprek waarin langs een leidraad de relevante punten aan de orde komen. Product natuurlijk. Welke buitenlandse markten. Beschikbare marktkennis. Commitment. Eigen vestiging, marketing vanuit eigen land of ter plaatse via partner. Alle wezenlijke zaken komen in een vrijblijvend, oriënterend gesprek aan de orde. Distributie en verkoop; subsidiemogelijkheden; fiscale en juridische begeleiding; acquisitie; marketing-communicatie; websitebouw; public relations; intellectueel eigendom; beursdeelnames enz.
Op basis van dit gesprek produceert psps een offerte. Daarin staan doelen, planning en bedragen duidelijk geformuleerd. Zo’n offerte ziet psps als aangenomen werk. Dat betekent zoveel als: Na goedkeuring daarvan rolt psps de mouwen op en helpt u verder.

psps als agent

psps begeleidt ondernemingen in het buitenland. En… niet alleen als consultant! psps consultant is ook ondernemer. En durft verantwoorde risico’s te nemen in de vorm van participaties. Dus naast consultancy – doorgaans op basis van uren of een fee – werkt psps in specifieke gevallen ook op basis van deelname. Advies versus een percentage van de omzet.

SIB Coaching

Een mogelijke optie, speciaal voor Nederlandse bedrijven, is SIB Coaching.
SIB (Starters International Business) is een coaching traject voor startende exporteurs.
Samen met de ondernemer worden de mogelijkheden en risico’s in het buitenland onderzocht. De ondernemer werkt naar een concreet actieplan toe. In 3 tot 5 gesprekken komt het volgende aan bod:

  • Waar is uw onderneming goed in? Wat wilt u bereiken? Welke landen bieden kansen?
  • Hoe aantrekkelijk zijn de gekozen landen? Welk land of welke landen bieden de beste mogelijkheden?
  • Wat heeft u nodig om uw kansen in deze landen te verzilveren?

Aangezien psps door de RVO geaccrediteerd is om SIB adviezen uit te voeren kunt u een voucher t.w.v. 2400 euro aanvragen. Deze voucher is 6 maanden geldig. U betaalt met de voucher voor de dienstverlening van psps.
Bij interesse kunt u contact opnemen met Monika Sanders, msanders(at)pspsconsultants.nl .

Referenties