Handelsmissie afvalbeheer naar Saoedi-Arabië

Deze missie is tot nader order uitgesteld.

Wilt u uw kansen onderzoeken op het gebied van afvalbeheer in Saoedi-Arabië? Ga dan van 18 tot en met 21 november mee met de handelsmissie naar Saoedi-Arabië.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven, kennisinstellingen en brancheorganisaties die actief zijn in afvalmanagement en hergebruik van stedelijk afval. Hierbij kunt u denken aan afvalscheiding door de eindgebruiker, tot on-site sorteerfaciliteiten en recycling van kunststof, papier, glas, batterijen, metaal en bioafval. Ook het tegengaan van energieverspilling is een interessant thema.

Recycling en afvalbeheer

Saoedi-Arabië heeft geen beleid op het gebied van afvalverwerking en -beheer. 98% van het gemeentelijke afval komt terecht op stortplaatsen. De productie van vast afval in de 3 grootste steden (Riyadh, Jeddah en Dammam) is meer dan 6 miljoen ton per jaar. Dit geeft een indicatie van de omvang van het probleem.

Meer dan 75% van de bevolking woont in stedelijke gebieden. De overheid is genoodzaakt maatregelen te nemen om het scenario voor recycling en afvalbeheer in het land te verbeteren. Het huidige recyclingpercentage is 10-15%. Dit gaat dan vooral om papier, metaal en kunststoffen van huishoudelijk afval. Het recyclen van afval staat dus nog in de kinderschoenen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Door verstedelijking en toename van de hoeveelheid vast afval, raken afvalstortplaatsen de komende jaren verzadigd. De Saoedische overheid spant zich in om de recycling- en afvalverwijderingsactiviteiten te verbeteren. Onlangs kondigde de Saoedische regering nieuwe wetgeving aan om te zorgen voor een geïntegreerd kader voor het beheer van stedelijk afval. Een methodische introductie van moderne technieken voor afvalbeheer, zoals terugwinningsfaciliteiten voor materialen, afval-energiesystemen en recycling-infrastructuur, kan het afvalbeheer in Saoedi-Arabië aanzienlijk verbeteren. Dit biedt goede zakelijke kansen.

In oktober 2017 heeft een delegatie uit Saoedi-Arabië een bezoek gebracht aan Nederland. Deze uitgaande missie is hierop een vervolg.

Programma

Het programma start op 18 november en bestaat uit veldbezoeken, seminars/workshops, netwerkevenementen en individuele matchmaking. Op 21 november brengen wij een bezoek aan Jeddah. U kunt daarna terugreizen naar Nederland.

Kosten

Deelname kost € 500 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers). Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf betaalt u € 250 per extra deelnemer. Elke deelnemer meldt zich apart aan. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Psps Consultants biedt een reisarrangement aan.

Aanmelden

Nu aanmelden

Dit kan tot en met maandag 22 oktober.
Let op: Er kunnen maximaal 15 deelnemers/bedrijven mee.

Organisatie

Psps Consultants organiseert deze missie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse ambassade in Riyadh.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:
Psps Consultants
Rosanne Somers
E: somers@pspsconsultants.nl
T: +31 6 4265 9649

Sector:Afvalmanagement & hergebruik van stedelijk afval
Datum:18-21 november 2018
Locatie:Riyadh, Jeddah - Saoedi-Arabië
Project manager:Rosanne Somers
Telefoonnummer:070 322 90 06
E-mail:somers@pspsconsultants.nl

Service details