U bent hier: Landen / psps West-Europa
Thursday, November 26, 2015

psps en West-Europa

Veel bedrijven zetten in Duitsland hun eerste commerciële schreden over de grens. Daarna volgen in de regel andere West-Europese landen. Klanten die wij succesvol begeleiden op de Duitse markt investeren evenzeer in een werkrelatie als wij dat doen van onze kant. Zowel op persoonlijk als inhoudelijk vlak raken beide partijen gaandeweg steeds beter op elkaar ingespeeld.

Op een zeker moment is de klant zover dat hij de internationale bakens weer wil verzetten. Hij is er commercieel en organisatorisch klaar voor een nieuwe, internationale markt te betreden. Op dat moment zou hij weer van voren af aan moeten beginnen met een ander bureau en een ander team, met alle afbreukrisico’s van dien. Dat is een moeizame en weinig efficiënte weg. Om successen in Duitsland elders in Europa te kunnen “dupliceren” hebben wij ons landenaanbod steeds meer verbreed.


Kortom: om de klant meer rendement te laten halen uit een opgebouwde werkrelatie bieden wij - naast de Duitstalige landen - onze diensten aan in vijf belangrijke West-Europese exportlanden: het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Spanje en Italië.