Sie sind hier: Investment Services
Nederlands
English
Deutsch
Sunday, November 29, 2015

Investment Services

psps is actief in opdracht van regionale ontwikkelingsmaatschappijen, die buitenlandse bedrijven willen aantrekken. Achterliggende gedachte is natuurlijk economische stimulering, meer bedrijvigheid, meer arbeidsplaatsen. Het zoeken en vinden van buitenlandse investeerders heet in vaktermen “lead generation”. psps kan dit werk verrichten voor buitenlandse en Nederlandse regio’s. Onderstaande toelichting heeft dus betrekking op beide situaties.

Hoe we werken, waar we goed in zijn:

  • Veel investeerders zijn begonnen als exporteur. Onze ruime ervaring op het gebied van handelsmissies verschaft een ideale database voor het genereren van leads, oftewel succesvolle investeringsbevordering.
  • De basis van succesvolle investeringsbevordering is “intelligent” databasemanagement. Hiermee doelen we het toepassen van 3 filters. Ten eerste: bedrijven uit de juiste branches, passend bij de regio. Ten tweede: bedrijven, met een concurrentievoordeel ten opzichte van de lokale markt. Ten derde: bedrijven die groei willen realiseren door middel van nieuwe buitenlandse vestigingen.
  • Business development blijft primair een verantwoordelijkheid van het investerende bedrijf. Onze kracht schuilt erin dat we op dit vlak strategische support kunnen bieden aan Nederlandse en buitenlandse bedrijven d.m.v. bedrijfsbezoeken, specifiek gewenste marktinformatie of persoonlijke toegang tot beslissers binnen overheden en bedrijven in Nederlandse en buitenlandse regio’s.
  • Bovendien kijken we altijd naar de korte termijn: zijn er concrete kansen voor buitenlandse of Nederlandse investeerders om in over de grenzen direct in te spelen op grote tenders en/of overheidsprojecten. 

    Resultaten
  • Deze manier van werken heeft ervoor gezorgd dat we voor een regio in Oost-Duitsland 12 meetings in Nederland met geïnteresseerde bedrijven (leads) konden organiseren, 4 bezoeken van potentiële investeerders aan de regio en een vestiging wisten te realiseren. Voor een Noord-Franse regio realiseerden wij 5 gekwalificeerde “leads” en 3 potentiële investeerders die de regio bezochten, in een tijdsbestek van 8 maanden.