1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.
  2. psps consultants draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is psps consultants niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
  3. psps consultants is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van alle in de website aanwezige inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  5. Toestemming tot het gebruik van alle in de website aanwezige inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.